Partners

Wij zijn aangesloten bij diverse netwerkorganisaties, belangenverenigingen en voldoen aan de vereiste keurmerken voor onze branche.

BuildingCareers is NEN gecertificeerd en voldoet aan de norm NEN 4400 – 1. Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Stichting Normering Arbeid (SNA) controleert één keer per jaar of bedrijven voldoen aan hun verplichtingen. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van opdrachtgevers te beperken.

VCU

BuildingCareers voldoet aan de eisen van VCU en wordt hier jaarlijks op gecontroleerd.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Het is een programma waarmee een bedrijf wordt getoetst en gecertificeerd op het vermogen om samen met de opdrachtgevers en kandidaten te werken aan een betere veiligheidscultuur.

ABU

BuildingCareers is aangesloten bij de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. ABU-leden moeten voldoen aan verschillende kwaliteitseisen en financiële betrouwbaarheid. Hierop wordt periodiek gescreend.

In de zoektocht naar de beste match maakt BuildingCareers ook gebruik van moderne tools; Recruit Robin is een sourcing tool die gebruikmaakt van artificial intelligence, zodat we nog sneller beschikbare kandidaten kunnen vinden en benaderen.

logo matchQ

BuildingCareers maakt intensief gebruik van de testinstrumenten die door MatchQ zijn ontwikkeld. MatchQ helpt ons beter inzicht te krijgen in ons human capital, zodat wij op onze beurt betere matches kunnen maken.

logo ov ijmond

BuildingCareers is lid van belangenvereniging OV IJmond. Hierbij gaat het over kennis delen, verbinden en belangen behartigen voor het bedrijfsleven in de IJmond.

BuildingCareers is lid van AYOP, het samenwerkingsverband van bedrijven en overheden in de regio van de havens van Amsterdam en IJmuiden.

kivi logo

BuildingCareers werkt nauw samen met het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs (KIVI), beroepsvereniging voor ingenieurs en organisator van de ‘Ingenieur van het Jaar’-verkiezing.

amports logo

BuildingCareers is lid van Amports, dé netwerk- en marketingorganisatie voor de havens van Amsterdam. Amports heeft als doel het netwerk van haven- en havengerelateerde bedrijven te versterken en te zorgen dat stakeholders in het Noordzeekanaalgebied zich verbonden voelen met de havensector.

logo industrielinqs

BuildingCareers is lid van Industrielinqs pers en platform: een moderne uitgeverij en netwerkplatform voor de industrie. Binnen de platforms van Industrielinqs wordt samengewerkt met partners, leden en experts aan uitgebreide kennisnetwerken. Daarbij hebben kwaliteit van informatie en sterke onderlinge relaties prioriteit.

techport logo

BuildingCareers is sponsor van de jaarlijkse Techport Technologieweek en onderschrijft de doelen van Techport: een gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en aan voldoende talent voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie.