Blog

Excellent engineering: van mest naar drinkwater

Piet van Riemsdijk (58) draait al jaren mee in de vakgebieden engineering en constructie. Opgeleid als werktuigbouwkundige ging hij na zijn afstuderen aan de slag als piping engineer bij een ingenieursbureau in Rotterdam. Al snel werd hij het veld ingestuurd en ontmoette hij daar vele leermeesters. Inmiddels werkt hij al dertig jaar als zzp-er en heeft hij onlangs als constructiemanager een prachtig groen project afgerond: een mestverwaardingsinstallatie bij Twence in Zenderen.

Piet beleeft nog altijd veel plezier aan zijn werk, dat meer als een hobby voelt. Al tijdens zijn eerste baan verruilde hij zijn bureau vaak voor het veld. Collega’s van andere disciplines vroegen hem wel eens wat werk te doen op gebied van E&I, civiel, betonwerk of wapening. “Zo’n discipline engineer zei dan: Ik zal je laten zien hoe je dit moet keuren, zodat je het in het vervolg zelf kan doen. Zo ging het eigenlijk met al het werk dat ik deed. Dan was ik ineens bezig met het controleren van wapening om het vrij te kunnen geven voor het beton storten. Ik ben de vele mensen die mij hun kennis hebben overgedragen erg dankbaar. Zo heb ik mij ontwikkeld tot overall constructiemanager.”

Terugdringen van het mestoverschot
Piet heeft jarenlang via BuildingCareers (voorheen SAB Detachering) opdrachten gedaan bij Tata Steel, waarbij hij diverse aanpassingen heeft gerealiseerd in een honderd jaar oude fabriek. Daarnaast heeft hij een aantal greenfield projecten gedaan, waaronder het bouwen van een drietal afvalverwerkingscentrales, een biomassacentrale en een drietal olieterminals. Met die ervaring was hij dan ook de aangewezen persoon om voor Twence een mestverwaardingsinstallatie te bouwen. Met als doel: het terugdringen van het mestoverschot in Nederland met 250.000 ton mest per jaar en dit op een duurzame wijze om te zetten in groene energie en herbruikbare biologische grondstoffen.

Vanuit het niets staat na bijna twee jaar een volledige fabriek die bijdraagt aan een beter milieu, dan voel je je best een beetje trots

Hoe vergist je 250.000 ton mest?
Mest bevat naast energie de mineralen: stikstof, fosfaat en kalium. Lokale boeren leveren met vrachtwagens de afgesproken hoeveelheid mest aan. Dat wordt in de vergistingsinstallatie gepompt, waar bacteriën de organische stoffen omzetten in gasvormige methaan en CO2. Dit biogas wordt met een technische installatie opgewerkt naar aardgaskwaliteit. Dit groene gas wordt aan het openbare aardgasnet geleverd en voorziet hiermee 3.000 huishoudens per jaar van energie. De gedestilleerde bestandsdelen (ofwel fractie) die overblijft in de vergister, wordt verder verwerkt in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie wordt in deze installatie nog verder bewerkt. Daarmee kunnen verschillende kunstmestvervangers voor de landbouw en grondstoffen voor de industrie gemaakt worden. De dikke fractie wordt gebuikt als fosfaatmeststof in gebieden waar er tekort aan fosfaat is. Het proces is 100% kringlooplandbouw. “Dit soort greenfield projecten vind ik als constructiemanager het mooist om aan te werken. Vanuit het niets staat na bijna twee jaar een volledige fabriek die bijdraagt aan een beter milieu, dan voel je je best een beetje trots.”

Plan van aanpak
Een project van deze omvang vraagt om een goede organisatie en bestaat altijd uit drie fasen: ontwerp, bouw en commissioning. Daarnaast heb je te maken met veel verschillende disciplines. Zo is er een overall projectmanager, een projectmanager van de aannemer, een projectmanager civiel, een werktuigbouwer, veiligheidskundige, montage coördinatoren etc.. Echt een projectorganisatie, zowel bij de aannemer als de opdrachtgever. “Op de eerste dag van een project maak ik kennis met iedereen, bestudeer ik het plan van aanpak van de hoofdaannemer en bekijk ik de planning. Daaraan kan ik al snel zien of de aannemer het begrijpt. Als ik op basis hiervan problemen voorzie schrijf ik een management of change. Daarin beschrijf ik de mogelijke problemen, doe een voorstel voor een nieuwe aanpak en na gezamenlijke goedkeuring gaan we op de nieuwe wijze verder. Ik heb wekelijks overleg over de voortgang, veiligheid en planning met de betrokken verantwoordelijken. Zo kunnen we direct op alle niveaus bijsturen, mochten zich onvoorziene omstandigheden aandienen. Goede communicatie en planning zijn echt essentieel om het team als een goed geoliede machine te laten draaien. Bij dit project verliep alles heel soepel.”

Lever kwaliteit en wees altijd eerlijk mocht je een fout maken

Carrière tips voor jonge ingenieurs
“Als ik jonge ingenieurs iets wil meegeven is het: werk aan je people skills, dat gaat je in alles helpen. Lever daarnaast kwaliteit, maar wees ook eerlijk wanneer je een fout maakt. Dat laatste is natuurlijk, niet leuk maar zoiets komt toch altijd uit. Dan kan je het beter maar meteen zeggen en eventuele schade beperken. Mensen waarderen dat.”

Ook leuk om te lezen