Nieuws

Kennismaken met Techport bij het FieldLab Smart Maintenance

logo techport

Graag stellen we je voor aan Techport: voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie.

Binnen de publiek-private samenwerking Techport werken meer dan 50 bedrijven en scholen samen aan nieuwe innovaties, het actualiseren van opleidingen, de ontwikkeling van bijscholingsprogramma en de werving van jong (techniek)talent. De focus ligt op digitalisering van de industrie: Smart Industry en Smart Maintenance. Op die manier werkt Techport met partners aan een slimme en duurzame industrie en regio.

Fieldlab Smart Maintenance Techport

Een bijzondere samenwerking binnen Techport is het Fieldlab Smart Maintenance. Een consortium van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen werkt samen aan smart maintenance: de voorspelbaarheid van onderhoud op basis van data. In het Fieldlab worden algoritmen ontwikkeld waarmee onderhoud van fabrieksinstallaties voorspeld kan worden. Ook wordt er getest met verschillende type sensoren op verschillende installaties. In het fieldlab onderscheidt Techport 4 verschillende werkstromen:

  1. De proeffabriek, waar wordt geëxperimenteerd met sensoren op pompen en motoren
  2. Use cases in de fabrieken o.a. bij Tata Steel, waarbij diverse installaties worden uitgerust met sensoren
  3. Business innovation: hoe kunnen we ontwikkelde kennis en techniek opschalen en welke samenwerkings- en verdienmodellen passen hierbij?
  4. Het ontwikkelen van onderwijs op basis van de nieuwste inzichten

Techport is continu op zoek naar partners die een bijdrage willen leveren aan de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie. Daarom vinden we het belangrijk dat ons netwerk Techport ook leert kennen.

Kennismaking met Techport

Afgelopen april hadden we een bijeenkomst gepland waarin ons netwerk kennis zou maken met Techport door middel van een presentatie, een rondleiding en demonstratie bij het Fieldlab. Daarna zouden we afsluiten met een gezamenlijke borrel. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. Door de restricties kon deze bijeenkomst niet doorgaan.

Maar wat in het vat zit, verzuurt niet! We zijn zeker van plan deze bijeenkomst door te laten gaan op het moment dat het weer kan. Daarnaast delen we graag onderstaande video over Techport en het Fieldlab Smart Maintenance.

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor updates over de kennismaking met Techport! Wil je in de tussentijd meer weten over smart maintenance en de activiteiten van Techport? Neem dan contact op met programmaleider Gerik ten Berge via gerik.tenberge@technport.nl!

 

Ook leuk om te lezen