BuildingCareers Companies

BuildingCareers is een bureau voor werving, selectie en advies welke zich volledig gespecialiseerd heeft in de arbeidsmarkt voor Ingenieurs op HTS en TU-niveau.
Wij geloven hierbij in een nauwe samenwerking met onze partners.

Partners

Gedrag uit het verleden is de beste voorspeller van toekomstig gedrag

BuildingCareers maakt deel uit van IngenieursOnly.  Onder IngeniuersOnly vallen de volgende werkmaatschappijen en deelnemingen met de ingenieur als rode draad:

SAB Detachering is het oudste detacheringsbureau van Nederland. Opgericht door de Koninklijke Hoogovens (nu TATA Steel) in 1950. Gespecialiseerd in het detacheren van ingenieurs op HTS en TUniveau. www.sabdetachering.nl

Minds for Innovation , voorheen M2i Human Capital, is ontstaan uit de samenwerking met stichting M2i. Werving van kandidaat PhD (TU) en het begeleiden van gepromoveerde PhD naar de arbeidsmarkt. mindsforinnovation.nl
BIRD Recruitment is een recruitment bureau, gespecialiseerd in het leveren van personeel voor de Chemie en Life Sciences markten, waaronder de biotechnologische, (bio)farmaceutische en levensmiddelensector. www.birdrecruitment.nl
Compris Human Capital; deelneming in samenwerking met Compris; Gericht op de support van interim opdrachten en aangenomen werk op het gebied van Assetmanagement ( MBO/HBO/WO) www.compris.eu

Partners

BuildingCareers werkt nauw samen met het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs KIVI in de organisatie van de Ingenieur van het Jaar verkiezing. Meer informatie hierover vindt u op www.kivi.nl
BuildingCareers maakt intensief gebruik van de testinstrumenten die door MatchQ zijn ontwikkeld. Nadere informatie daarover is te vinden op de website www.matchq.nl