BuildingCareers is NEN gecertificeerd en voldoet aan de norm NEN 4400 – 1. Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Stichting Normering Arbeid (SNA) controleert één keer per jaar of bedrijven voldoen aan hun verplichtingen. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van opdrachtgevers te beperken.