Werkwijze

BuildingCareers is een adviesbureau voor werving en selectie, volledig gespecialiseerd  in de arbeidsmarkt voor ingenieurs en managers op hts- en tu-niveau.

Werkwijze

BuildingCareers gelooft in maatwerk

Werving en selectie is altijd maatwerk. Voor het leveren van kwaliteit zijn kennis van zaken, tijd en geduld essentieel, net als wederzijds vertrouwen en heldere afspraken.

We beginnen graag met de goede afspraken. Voor ons betekent dit: alles optimaal met elkaar afstemmen zodat we tot de beste vorm van samenwerking komen.
Vanaf het samenstellen van de longlist tot de begeleiding bij het arbeidsvoorwaardengesprek werken we graag samen en in goed overleg. Daarmee krijgt de dienstverlening een modulair karakter. Hieronder een aantal mogelijke, maar niet uitputtende deeltrajecten:

  • Opstellen van de longlist; een wensenlijst met wie willen we graag spreken en hoe wekken we de interesse?
  • Arbeidsmarktsondering; sluit de geboden positie en het arbeidsvoorwaardenpakket aan bij de wensen van een kandidaat?
  • Interne sourcing; 
  • Het in overleg opstellen van meetbare en objectieve selectiecriteria; we voorkomen graag dat er een verkeerde keuze wordt gemaakt en selecteren liever adequaat voor zodat de juiste chemie ontstaat.
  • Het begeleiden van de gesprekken; in deze arbeidsmarkt is er geen ruimte voor kandidaten die zelf na de eerste kennismaking afhaken. Hoe maak en houd je de kandidaten enthousiast voor een functie?

Uiteraard zijn er nog meer aspecten die we graag aan bod laten komen in een kennismakingsgesprek want maatwerk vergt een specifieke aanpak. Weten hoe dat zit? We lichten het graag toe! Bel ons voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek, 023 – 55 19 555.

Neem contact met ons op    Vacatures

We zijn er ons bewust van dat de tijdsdruk soms hoog is en de urgentie het wint. In een dergelijke situatie is een interim oplossing vaak een goede keuze en biedt deze ruimte om tot een permanente kwalitatieve invulling te komen. Het onder tijdsdruk aannemen van nieuwe medewerkers is een groot risico waar de extra kosten van een interim oplossing niet opwegen tegen de schade die dan ontstaat. Vandaar onze pagina Interim Oplossingen.